Kết quả sinh trắc học dấu vân tay

Đây là 1 trong những thành tựu nghiên cứu về tiềm năng con người, qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng sinh trắc học dấu vân tay là cách duy nhất để giải các mật mã của não bộ. Bằng cách phân tích sinh trắc học dấu vân tay (Dermatophyhics), kết quả có thể giúp chúng ta khám phá ra các vị trí tiềm năng vượt trội được phân bổ trên não bộ, từ đó có thể xác định được điểm mạnh và điểm yếu trong tố chất bẩm sinh của mình, giúp bản thân cân bằng hệ não bộ bằng các phương pháp giáo dục hỗ trợ tác động bên ngoài.

Continue reading “Kết quả sinh trắc học dấu vân tay”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑